whrs logo
Cymdeithas Rheilffordd Eryri

Welsh Highland Railway Society
WHR


Gwybodaeth y Gymdeithas 


Manylion Cyswllt y Gymdeithas
Swyddogion y Gymdeithas
Hysbysiadau
Grwpiau'r Gymdeithas
Prosiectau’r Gymdeithas
Cymdeithas Gwerthu Nwyddau
Gwneud Rhodd-daliad

Beth sy’n Newydd ar y Wefan?
Cyfieithwyd yr holl wefan hon o’r Saesneg i’r Gymraeg gan Gareth Gruffydd.

Croeso i wefan swyddogol Cymdeithas Rheilffordd Eryri. Mae’r gymdeithas ei hun yn bodoli i gefnogi Rheilffordd Eryri, gan gynnwys gwaith gwirfoddol i’r Rheilffordd a phrosiectau ariannol i brosiectau’r Rheilffordd.

Mae’r wefan yn diwallu anghenion aelodau’r Gymdeithas ynghyd 'r rhai hynny sydd gyda diddordeb mewn ymuno ’r Gymdeithas.

Ar y wefan hon, fe welwch wybodaeth ar:

      • brosiectau y mae’r Gymdeithas yn eu cefnogi

      • newyddion o’r Gymdeithas

      • ffynonellau o wybodaeth am y rheilffordd

      • manteision aelodaeth

      • sut y gallwch chi helpu

Y Gymdeithas

Cymdeithas Rheilffordd Eryri yw corff swyddogol cefnogwyr y prosiect i ail-adeiladu Rheilffordd Ucheldir Cymru, rheilffordd lled gul, ar draws mynyddoedd Gogledd Cymru. Bu’r rheilffordd ar gau ers tridegau’r ganrif ddiwethaf. Arweinir y prosiect gan Reilffordd Ffestiniog. Mae aelodau’r Gymdeithas yn chwarae rhan flaenllaw yn ail-adeiladu a rhedeg y Rheilffordd.

Aelodaeth

Croesawir aelodau newydd, pa un ai os ydynt yn bwriadu chwarae rhan ymarferol yng ngweithgareddau’r Gymdeithas neu os ydynt am gefnogi’r Rheilffordd o bell. Mae nifer o fanteision i’w cael am eich cefnogaeth:

 • Byddwch yn derbyn copi o’r "Snowdon Ranger", cylchgrawn chwarterol am y Rheilffordd

 • Tocynnau braint i deithio ar Reilffordd Ucheldir Cymru a rheilffyrdd eraill

 • Cyswllt gyda chymdeithas o gyd-gefnogwyr ledled y wlad

Rydym angen cymorth a chefnogaeth cymaint o bobl  phosib i wireddu’r freuddwyd yma. Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno, yna edrychwch ar ein tudalen aelodaeth.


Mae Cymdeithas Rheilffordd Eryri yn Elusen Gofrestredig, Rhif: 1094938  


  webmasters yw’r holl gynnwys neu fel y dangosir  - Diweddarwyd y dudalen yma 31 Awst 2012 gan David Tidy